kiinteistönvälitys kiinteistönvälitys tampere kiinteistönvälitys levi kiinteistönvälitys ylläs

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten, tietosuoja-asetuksen ja -lain (GDPR), muun lainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä ja Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

KotiSome Oy
Osoite: Aleksis Kiven Katu 26, 33200 Tampere – Puh: +358 40 0151149
email: tampere(at)kotisome.fi

Yhteyshenkilö: Jussi Pirhonen

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin rekisteröidyt henkilöt ovat olemassa olevia asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita tai vanhoja asiakkaita. Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Lakisääteisten kiinteistönvälitykseen liittyvien tietojen säilyttämiseen
 • Palveluiden tarjoaminen
 • Asiakassuhteiden analysointi ja raportointi
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
 • Markkinointi, viestintä ja myynti sekä näiden kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa käyttötarkoituksen mukaan seuraavia tietoja:
 • Henkilön nimi, sukupuoli, sähköposti, puhelinnumero, henkilöturvatunnus, yhteystiedot
 • Tieto vierailijan selaimen kautta saadusta laitteesta, käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, mistä osoitteesta vierailija on tullut sivulle, selain, verkkotunnus josta vierailija on tullut sivulle (jälleenmarkkinointia varten)
 • Yksityiskohtaiset tiedot asunnosta myyjän osalta
 • Postituslistat
 • Riippuen asiakassuhteesta, rekisteröidyt tiedot saattavat poiketa

KotiSomella on velvollisuus säilyttää asunnon ostajien ja myyjien, vuokraajien ja vuokranantajien sekä arviokirjatoimeksiantajien henkilötietoja 10 vuotta.

Potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilötietoja säilytetään 3 vuotta tai niin kauan kuin asiakkaan tarve palvelulle on voimassa.

KotiSomella on velvollisuus säilyttää asunnon ostajien ja myyjien, vuokraajien ja vuokranantajien sekä arviokirjatoimeksiantajien henkilötietoja 10 vuotta.

Potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilötietoja säilytetään 3 vuotta tai niin kauan kuin asiakkaan tarve palvelulle on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa kerätään, kun henkilöt tulevat KotiSomen asiakkaaksi (ovat kiinnostuneita kohteista tai etsivät tietyntyyppisiä kohteita), tekevät myyntitoimeksiantosopimuksen,  täyttävät yhteydenottolomakkeen kotisivuilla tai ottavat yhteyttä sähköpostitse. Tietoja kerätään myös arvonnan ja kyselyiden yhteydessä. Jälleenmarkkinointia varten tietoa kerätään, kun henkilöt vierailevat kotisivuilla (evästeet). Tietoa kerätään myös ulkopuolisista lähteistä, kuten internetsivustoista, sosiaalisesta mediasta, julkisista rekistereistä ja hakemistopalveluista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

KotiSomeOy luovuttaa henkilötietoja toteutuneista kaupoista isännöitsijälle ja verottajalle. Lisäksi Kiinteistövälitysalan keskusliitolle menee tieto toteutuneista kaupoista (hinta ja osoite) tietokannan ylläpitoa varten.

KotiSomeOy käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen ylläpitoon sekä tallennettujen tietojen säilyttämiseen ja prosessointiin. Tietoihin pääsee käsiksi erillisen käyttöliittymän tai palvelimen kautta. Palveluntarjoajilla on pääsy kyseisiin tietoihin. Palveluntarjoajien kanssa on sovittu kirjallisesti henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille tilanteilla, joissa voimassa oleva laki tai asetus tai viranomaisten määräys niin vaatii. Lisäksi tietoja luovutetaan palveluiden turvallisuuden takaamiseksi ja sopimusehtojen noudattamisen varmistamiseksi.

KotiSome käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten data-analyysipalveluita, sähköpostipalveluita ja luottotietoyhtiöitä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet

 

1. Manuaalinen aineistoManuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja valvotussa.

2. ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla olevat tiedot ovat suojatulla palvelimella sekä palveluntarjoajan palvelussa, jossa salasanasuojaus. Tallennettuun tietoon pääsee käsiksi jokainen KotiSomen työntekijä henkilökohtaisella salasanalla. Rekisteriä suojataan alan standardien mukaisesti teknisten suojausjärjestelmien avulla.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun henkilö haluaa tarkistuttaa tietonsa, tulee hän lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen tieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi, mikäli tieto on puutteellinen, vanhentunut, virheellinen tai tarpeeton. Kun henkilö haluaa muuttaa tietojaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu muutospyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

KotiSomeOy saattaa käyttää asiakasrekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä ja jälleenmarkkinointia varten. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja.

Let’s Collaborate

We’d love to hear from you